Liên hệ »  Bộ phận kế toán

Liên hệ bộ phận kế toán

 

Trần Phương Lan – Thủ quỹ

lantanhong@yahoo.com.vn

0988014606


 

 

 


 


 

 Tạ Thái Linh – Kế toán

tranglinh.linhtrang@yahoo.com.vn

  0986916568

Skype: thp_thailinh lien-he-baycao

Phạm Thị Ngọc _ Kế toán trưởng

Pham.ngoc167@gmail.com

Skype: live:pham.ngoc167

 

Vũ Việt Cường

cuongpvtanhong@gmail.com

0973223348 

 

 Nguyễn Quang Chiến  

 

0989794973