Liên hệ »  Bộ phận Bán vé - Đà Nẵng

Tân hồng chi nhánh Đà Nẵng

Tân hồng chi nhánh Đà Nẵng

Phòng vé Tân hồng _ chi nhánh Đà nẵng

 

 

Đặng Lê Xuân Dũng

Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

danglexuandung@yahoo.com.vn

0945313245

danglexuandung

 

 

>>Bộ phận bán vé Hà nội