Thư viện

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ Bamboo airways

khách hàng được thay đổi giờ bay, ngày bay, hành trình bay cũng như hoàn hủy vé với điều kiện áp dụng

 

Điều kiện giá vé Bamboo Airways

Để quý khách thực hiện các chuyến bay linh động và thuận lợi, Bamboo Airways tạo điều kiện cho phép khách hàng được thay đổi giờ bay, ngày bay, hành trình bay cũng như hoàn hủy vé với điều kiện áp dụng cụ thể như sau:

 

Điều kiện giá vé nội địa

Áp dụng cho các vé xuất/ xuất lại/ hoàn/ đổi từ ngày 26/9/2023.

 
 
Bamboo Economy 

Economy Saver Max 

Economy Saver 

Economy Smart 

Economy Flex 

Hành lý xách tay 

7 kg 

7 kg 

7 kg 

7 kg 

Hành lý ký gửi 
(Người lớn/ Trẻ em)

Trả phí 

Chặng Côn Đảo: 15kg
Các chặng còn lại: 20kg

Hành lý ký gửi 
(Em bé)
Trả phí

Suất ăn 

Phục vụ theo tiêu chuẩn phục vụ của từng hành trình

Thay đổi chuyến bay/ hành trình (Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng) 

Không áp dụng 

300,000 VNĐ + chênh lệch (nếu có) 

300,000 VNĐ + chênh lệch (nếu có) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Thay đổi chuyến bay/ hành trình (Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành) 

Không áp dụng 

Không áp dụng 

600,000 VNĐ + chênh lệch (nếu có) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Đổi tên

Không áp dụng 

Không áp dụng

Không áp dụng 

Không áp dụng

Hoàn vé (Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng) 

Không áp dụng 

450,000 VNĐ 

450,000 VNĐ 

450,000 VNĐ 

Hoàn vé (Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành) 

Không áp dụng 

Không áp dụng 

650,000 VNĐ

550,000 VNĐ 

Trẻ em (từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé (dưới 2 tuổi)  

100,000 VND/chặng 

Goshow* (đổi chuyến tại sân bay) 

Không áp dụng 

Cho phép

Cho phép

Miễn phí

Nâng hạng dịch vụ tại sân bay 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Chọn ghế ngồi 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí

Phòng chờ thương gia 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Quầy thủ tục ưu tiên 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

Không áp dụng

0.25 

0.5 

1.00  

 

Tất cả các phí trên đã bao gồm VAT

Bamboo Business 

 

Business Smart  

Business Flex 

Hành lý xách tay 

2 x 7 kg 

2 x 7 kg 

Hành lý ký gửi
(Người lớn/ Trẻ em)

Chặng Côn Đảo: 25 kg
Các chặng còn lại: 40 kg

Hành lý ký gửi
(Em bé)
Trả phí

Suất ăn 

Phục vụ theo tiêu chuẩn phục vụ của từng hành trình

Thay đổi chuyến bay/ hành trình (Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Thay đổi chuyến bay/ hành trình (Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành) 

300,000 VNĐ + chênh lệch (nếu có) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Đổi tên

Không áp dụng 

Hoàn vé (Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng) 

450,000 VNĐ

Hoàn vé (Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành) 

550,000 VNĐ

550,000 VNĐ

Trẻ em (từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé (dưới 2 tuổi)  

100,000 VND/chặng 

Goshow (đổi chuyến tại sân bay) 

Cho phép

Miễn phí 

Nâng hạng dịch vụ tại sân bay 

Miễn phí 

Miễn phí 

Chọn ghế ngồi 

Miễn phí 

Miễn phí 

Phòng chờ thương gia 

Miễn phí 

Miễn phí 

Quầy thủ tục ưu tiên 

Miễn phí 

Miễn phí  

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 1.75 2.00

 

Tất cả các phí trên đã bao gồm VAT
* Không áp dụng mua thêm hành lý và hành lý quá cước cho chặng Côn Đảo tại thời điểm trước khi hoặc tại sân bay.